УГОДА

м. Київ, 30 березня 2020 р.

1. Загальні положення

1.1. Ця угода має відношення до сайту «bassano.com.ua», що розташований з адресою «https://bassano.com.ua/».
1.2. Сайт «bassano.com.ua» (надалі – Сайт) є власністю ТОВ «АРКО».
1.3. Дана Угода регулює відносин и між Адміністрацією сайту в особі представника ТОВ «АРКО» (надалі «Адміністрація») та Користувачем даного сайту.
1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право будь-який момент змінювати, додавати або видаляти пункти Угоди без відома користувача.
1.5. Користування сайтом Користувачем означає прийняття умов Угоди, внесених до неї.
1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку Угоди на предмет змін, внесених в неї.

2. Предмет

2.1. Предметом цієї угоди є надання Користувачу сайта доступу до інформації про товари та продукцію, послуги, з якими користувач може ознайомитись та в подальшому придбати.
2.2. Доступ до сайте надається на безоплатній основі.
2.3. Дана Угода є публічною офертою. Користувач, що користується послугами, або придбаває товари і продукцію за допомогою Сайту або соціальних сторінок, погоджується з умовам Угоди.

3. Права та зобов’язання сторін

3.1. Адміністрація сайту має право:
3.1.1. Змінювати зміст Сайту та правила його користування. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації в новій редакції на Сайті.
3.1.2. Обмежити доступ до Сайту у випадку порушення Угоди.

3.2. Користувач має право:
3.2.1. Користуватись послугами, придбавати товари та продукцію, що запропоновані на Сайті.
3.2.4. Користуватись Сайтам виключно з метою та в порядку, передбаченому Угодою та не забороненому законодавством України.
3.3. Користувач Сайту зобов’язується:
3.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, що має відношення до надання послуг або продажу товарів, продукції.
3.3.2. Не вчиняти дії, що можуть розглядатись як порушення нормальної роботи Сайту.
3.4. Користувачу забороняється:
3.4.1. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь яким іншим системам і мережам, які мають відношення до даного Сайту.
3.4.2. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті, або і в іншій мережі, яка стосується Сайту.
3.4.3. Виконувати зворотній пошук, відслідковувати або намагатись відслідковувати інформацію про іншого Користувача Сайту.
3.4. Використовувати Сайт або його зміст і будь-яких цілях, заборонених законодавством України.

4. Використання Сайту

4.1. Сайт і його зміст належать ТОВ «АРКО».
4.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, переданий або розповсюджений іншим шляхом, а також розміщений в глобальній мережі «інтернет» без попередньої письмової згоди з ТОВ «АРКО».
4.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарний знак, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
4.4. Придбання товару і продукції, послуг може вимагати створення облікового запису.
4.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційної інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без виключення діяльність, що ведеться від імені Користувача облікового запису.
4.6. Користувач має терміново повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля, або будь якого іншого порушення системи безпеки.
4.7. Адміністрація Сайту має право будь який момент без повідомлення Користувача вносити зміни в перелік товарів і продукції, послуг, запропонованих на Сайті або в соціальних мережах.
4.8. При оплаті товарів і продукції, послуг за допомогою електронних грошових коштів Користувач буде переадресований на Платіжну сторінку банку, яка захищена згідно правилам Міжнародних платіжних систем VISA, Mastercard.

5. Відповідальність

5.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
6.1.1. Затримки або збої в процесі здійснення операцій, які сталися в наслідок непереборної сили, а також у випадку перебоїв в телекомунікаційних, комп’ютерних та інших мереж.
6.1.2. Роботу банківських платіжних систем.

6. Порушення умов Угоди

6.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо розкриття необхідно у зв’язку розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту, якщо діюче законодавство України дозволяє таке розкриття.
6.2. Адміністрація сайту має право без попереднього ознайомлення Користувача заблокувати його доступ до Сайту.

7. Рішення спорів

7.1. У випадку виникнення будь-яких спорів між Сторонами Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є претензія.
7.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника про результати її розгляду.
7.3. При умові неможливості вирішення спору добровільно, будь-яка зі сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їй діючим законодавством України.

8. Додаткові умови
8.1. Адміністрація Сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача відносно змін чинної Угоди.
8.2. Відгуки Користувача Сайту не є конфіденційною інформацією та Адміністрація може використовувати їх.